Srpski   Ruski

EPOLIN – MEĐUPREMAZ

SASTAV:                             
Epolin – međupremaz je dvokomponentno premazno sredstvo na bazi epoksi veziva, pigmentirano hemijski stabilnim pigmentima i punilima.

NAMENA:                            
Koristi se kao međuslojni premaz u epoksi ili epoksi - poliuretanskim sistemima zaštite metalnih površina.

NAČIN PRIMENE:             
Pre upotrebe, pomešaju se komponente A i B u odnosu,koji je naznačen na etiketi proizvoda i razredi Epolin – razredjivačem u zavisnosti od načina  nanošenja. Nanosi se raspršivanjem, četkom  ili valjkom na prethodno nanešeni epoksi osnovni premaz. Upotrebljivost smeše je najviše 8 časova. Optimalni uslovi za nanošenje i sušenje su na temperaturi 15 - 25ºC, a relativna vlažnost 65%.

SVOJSTVA:                        
Premaz suši na vazduhu za 4 časa a ponovno nanošenje premaza moguće je posle 12 časa. Odlikuje se dobrim mehaničkim osobinama i otpornošću na uticaj organskih rastvarača, maziva i goriva.

OSNOVNI PODACI:           
Gustina mešavine A + B:  1.3kg/l
Sadržaj neisparljivih materija:  66 tež.%
Debljina suvog filma:  50-100µm
Izdašnost::  6m²/kg za DSF 50µm
3m²/kg za DSF 100µm

CERTIFIKATI /  UVERENJA O KVALITETU :
Proizvod poseduje Uverenje o kvalitetu br. 134/81 i 368/2002
Instituta “Kirilo Savić” Beograd.
Izveštaj o ispitivanju (Analiza AKZ br. 42/03-1) Instituta IMS Beograd

PAKOVANJE:                     
Komponenta A:  24 kg.
Komponenta B:    6 kg


           TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

Naziv proizvoda                     EPOLIN – MEĐUPREMAZ
___________________________________________________________________________
Definicija                                Dvokomponentni epoksi međupremaz
Razredjivač                            Epolin razredjivač
Očvršćivač                             Epolin - međupremaz, komponentna  B
Nijansa                                   Siva__________________________________________________

Parametar

Jedinica
mere

Vrednost

Metoda

 

¤Karakteristike u stanju isporuke

Komponenta A

1. Stanje u posudi

Homogeno bez taloga ili
mešljiv talog

Vizuelno

2. Viskoznost ( F/4, 20ºC)

s

min 70

ISO 2431

3. Sadržaj  neisparljivih materija

tež. %

min 65

ISO 1515

4. Finoća mliva

µm

max 30

ISO 1524

 

¤ Karakteristike u stanju nanošenja
( odnos mešanja komponenata A : B = 4 : 1)

5. Stepen razredjenja

vol. %

5 – 15

 

6. Sušenje (RECORDER)
na prašinu
na dodir
potpuno

 

h
h
h

 

1
4
12

 

7. Prinudno sušenje

h

1/800 C

 

8. Pot – life
( vreme upotrebljivosti  spojenih komponenti)

 

h

 

8

 

 

¤Mehaničke/optičke karakteristike suvog filma
( ispitivane posle 24 h na 20º C)

9. Izgled suvog filma

ravan,gladak,mat

Vizuelno

10. Debljina suvog filma

µm

50 - 60

ISO 2808

11. Tvrdoća (metoda klatna)

s

min 40

ISO 1522

12. Otpornost na udar

cm

min 100

ISO 6272

13. Adhezija

GT 0-5

0-1

ISO 2409

14.Sjaj

 

polu mat

Vizuelno

15.Savijanje ( cilindrično )

Ømm

min 6

ISO 1519

 

Skladištenje: Na temperaturi do 30ºC u originalnoj ambalaži 12 meseci.

Zapaljivost:   IB grupa ( JUS Z.CO.007)

 

Copyright "Pomoravlje" © 2007