Srpski   Ruski

EPOLIN OSNOVNI

SASTAV:                              
Epolin – osnovni je dvokomponentno premazno sredstvo na bazi epoksi veziva sa visokim sadržajem koroziono inhibirajućih pigmenata.

NAMENA:                            
Koristi se za zaštitu suvih metalnih  površina, koje su peskarene ili
mehanički  očišćene i odmašćene.

NAČIN PRIMENE:              
Pre upotrebe pomešaju se komponente A i B u odnosu, koji je naznačen na etiketi proizvoda, i po potrebi razrede Epolin razređivačem. Nanosi se raspršivanjem, četkom ili valjkom. Pomešane komponente moraju da  se iskoriste u roku od 8h. Optimalna temperatura za nanošenje i sušenje je 15 - 25ºC, a relativna vlažnost 65%.

SVOJSTVA:                         
Premaz suši za 4 časa. Ponovno nanošenje premaza moguće je posle 12 časova. Odlikuje se dobrim mehaničkim osobinama i otpornošću na uticaj organskih rastvarača, maziva i goriva.

OSNOVNI PODACI:           
Gustina  mešavine A+B:  1,5kg/l
Sadržaj neisparljivih materija:  65 tež%
Debljina suvog filma:  40-80µm
Izdašnost:   5,5m²/kg za DSF 40µm
3,5m²/kg za DSF 80µm

CERTIFIKATI / UVERENJA O KVALITETU                 
Proizvod poseduje Uverenje o kvalitetu br. 103/89 , 23/91 , 179/97  Instituta “Kirilo Savić” Beograd i potvrde br. P-5674/5 i P-5674/8 o priznanju tipskog proizvoda Jug.registra brodova Beograd
Izveštaj o ispitivanju (Analiza AKZ br. 42/03) Instituta IMS Beograd
Izveštaj o ispitivanju br.001353/2005-0 Akreditovana laboratorija za
ispitivanje “Zastava” ISO/IEC 17025 Kragujevac

PAKOVANJE:                     
Komponenta A:  27 kg.
Komponenta B:    3 kg.

 

                                    TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

Naziv proizvoda                     EPOLIN – OSNOVNI
___________________________________________________________________________
Definicija                                Dvokomponentni epoksi osnovni premaz
Razredjivač                            Epolin razredjivač
Očvršćivač                             Epolin osnovni, komponentna  B
Nijansa                                   Oksidno smedja, siva____________________________________

Parametar

Jedinica
mere

Vrednost

Metoda

 

¤Karakteristike u stanju isporuke

Komponenta A

1. Stanje u posudi

Homogeno bez taloga ili
mešljiv talog

Vizuelno

2. Viskoznost ( F/4, 20ºC)

s

min 70

ISO 2431

3. Sadržaj  neisparljivih materija

tež. %

min 60

ISO 1515

4. Finoća mliva

µm

max 30

ISO 1524

 

¤ Karakteristike u stanju nanošenja
( odnos mešanja komponenata A : B = 9 : 1)

5. Stepen razredjenja

vol. %

5 – 15

 

6. Sušenje (RECORDER)
na prašinu
na dodir
potpuno

 

h
h
h

 

1
4
12

 

7. Prinudno sušenje

h

1/800 C

 

8. Pot – life
( vreme upotrebljivosti  spojenih komponenti)

 

h

 

8

 

 

¤Mehaničke/optičke karakteristike suvog filma
( ispitivane posle 24 h na 20º C)

9. Izgled suvog filma

ravan,gladak,mat

Vizuelno

10. Debljina suvog filma

µm

40

ISO 2808

11. Tvrdoća (metoda klatna)

s

min 50

ISO 1522

12. Otpornost na udar

cm

min 100

ISO 6272

13. Adhezija

GT 0-5

0-1

ISO 2409

14.Sjaj

 

mat

Vizuelno

15.Savijanje ( cilindrično )

Ømm

min 6

ISO 1519

 

Skladištenje: Na temperaturi do 30ºC u originalnoj ambalaži 12 meseci.

Zapaljivost:   IB grupa ( JUS Z.CO.007)

Copyright "Pomoravlje" © 2007