Srpski   Ruski

DUROPOM  P – EPOKSI PRAJMER

SASTAV:                             
Duropom P – epoksi prajmer je dvokomponentno premazno sredstvo na bazi epoksi smole i poliaminoamidnog sredstva za otvrdnjavanje.

NAMENA:                            
Duropom P – epoksi prajmer je namenjen za zaštitu čeličnih kostrukcija (posle mehaničkog čišćenja peskarenjem), preko koga se može izvoditi postupak zavarivanja bez skidanja premaza, a pri tome produkti raspadanja ne utiču na kvalitet vara, niti zagađuju sredinu.

NAČIN PRIMENE:             
Kod primene komponente A + B se pomešaju, u odnosu naznačenom na etiketi proizvoda i po potrebi razrede Duropom – razređivačem, a zatim se mogu nanositi raspršivanjem, četkom, valjkom i umakanjem. Pomešane komponente se moraju upotrebiti u roku od 8 časova.

PRIPREMA POVRŠINE:   
Izvodi se čišćenjem mlazom abraziva, do stepena Sa 2½.

SUŠENJE:                          
5 minuta, posle koga su predmeti sposobni za manipulaciju.

MEDJUSLOJNI INTERVAL:        
Minimum 4 časa.

SVOJSTVA:                        
Premaz je posle sušenja od 5 minuta otporan na udare i mehanička oštećenja u manipulaciji.

OSNOVNI PODACI:           
Gustina:  1,286kg/l
Sadržaj neisparljivih materija:  46 tež.%
Debljina suvog filma: 15 – 20 µm
Izdašnost:  10 m²/kg za DSF za 15 – 20 µm

CERIFIKATI /  UVERENJA O KVALITETU:                    
Proizvod poseduje Uverenje o kvalitetu br. 58/84, 323/2002 uticaj                                       
Duropoma na kvalitet zavarenog spoja Instituta"Kirilo Savić"
Beograd, potvrde P – 5674 / 14, P–5674/6, P-5674/3 i P-5674/4 o
priznanju tipskog proizvoda Jugoslovenskog registra brodova

PAKOVANJE:                     
Komponenta A:  20kg.
Komponenta B:  10kg.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Naziv proizvoda

DUROPOM  P – EPOKSI PRAJMER

Definicija
Razređivač
Očvršćivač
Nijansa

Dvokomponentni epoksi prajmer
Duropom razredjivač
Duropom P – epoksi prajmer,komponenta B
Oksidno smeđa

 

Parametar

Jedinica
mere

Vrednost

Metoda

 

¤Karakteristike u stanju isporuke

Komponenta A

1. Stanje u posudi

Homogeno bez taloga ili
mešljiv talog

Vizuelno

2. Viskoznost ( F/4, 20ºC)

s

min 27

ISO 2431

3. Sadržaj  neisparljivih materija

tež. %

min 40

ISO 1515

4. Finoća mliva

µm

max 30

ISO 1524

 

¤ Karakteristike u stanju nanošenja
( odnos mešanja komponenata A : B = 2 : 1)

5. Viskoznost ( F/4, 20º C)

s

min 20

ISO 2431

6. Stepen razredjenja

vol. %

max 5

 

7. Sušenje (RECORDER)
na prašinu
na dodir
potpuno

 

h
h
h

 

3-5
5
4

 

8. Prinudno sušenje

h

1/800 C

 

9. Pot – life
( vreme upotrebljivosti  spojenih komponenti)

 

h

 

8

 

 

¤Mehaničke/optičke karakteristike suvog filma
( ispitivane posle 24 h na 20º C)

10. Izgled suvog filma

ravan,gladak

Vizuelno

11. Debljina suvog filma

µm

15 - 20

ISO 2808

12. Tvrdoća (metoda klatna)

s

min 70

ISO 1522

13. Otpornost na udar

cm

min 100

ISO 6272

14. Adhezija

GT 0-5

0

ISO 2409

15. Sjaj

 

mat

Vizuelno

16. Savijanje (cilindrično)

mm

min 6

ISO 1519

 

Skladištenje: Na temperaturi do 30ºC u originalnoj ambalaži 12 meseci.

Zapaljivost:   IB grupa ( JUS Z.CO.007)

 

Copyright "Pomoravlje" © 2007