Srpski   Ruski

                                            POLIDUR - POKRIVNI

SASTAV                               
Polidur- pokrivni je dvokomponentni premaz  na bazi poliuretanskog veziva. Komponenta A je pigmentirana stabilnim pigmentima u nijansama prema Ral – karti ili po zahtevu kupca, a komponenta B je bezbojno izocijanatno sredstvo za stvrdnjavanje.

NAMENA:                            
Koristi se kao pokrivni premaz u sistemu sa Epolinom – osnovnim ili Polidur – osnovnim, za zaštitu plovnih objekata od čelika ili ojačanog poliestra kao i drugih objekata gde se zahteva visoki sjaj i otpornost na atmosferske i mehaničke uticaje.

NAČIN PRIPREME:           
Pre upotrebe komponente A i B se pomešaju u odnosu naznačenom na etiketi proizvoda i po potrebi razrede Polidur – razređivačem. Nanose se raspršivanjem. Pomešane komponente moraju da se iskoriste u roku od 4 časa. Optimalna temperatura za nanošenje i sušenje je 15 – 25º C, a relativna vlažnost je 65%.

SVOJSTVA:                        
Premaz suši na vazduhu 2 – 4časa, a potpuno za 24 časa. Odlikuje se izuzetnim mehaničkim osobinama, poseduje visoki sjaj i dobru postojanost na uticaj vremena i čišćenja.

OSNOVNI PODACI:           
Gustina mešavine:  A + B:  1,2kg/l
Sadržaj neisparljivih materija:  63 tež%
Debljina suvog filma:  40 – 60 µm
Izdašnost:   8m²/kg  za DSF   40µm
6m²/kg  za DSF   60µm

CERTIFIKATI / UVERENJA O KVALITETU :
Proizvod poseduje Uverenje o kvalitetu br. 21/91, 369/2002 i 16/94 Instituta “Kirilo Savić” Beograd Izveštaj o ispitivanju (Analiza AKZ br. 42/03-1) i (Analiza AKZ br. 30/04 - 5, 6) Instituta IMS Beograd

PAKOVANJE:                     
Komponenta A:  20 kg
Komponenta B:    4 kg

                                    TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

Naziv proizvoda            POLIDUR - POKRIVNI
___________________________________________________________________________
Definicija                    Dvokomponentni poliuretanski pokrivni premaz
Razredjivač                Polidur razređivač
Očvršćivač                 Polidur pokrivni, komponentna  B
Nijansa                         Po Ral-u ili po zahtevu kupca__________________________________

Parametar

Jedinica
mere

Vrednost

Metoda

 

¤Karakteristike u stanju isporuke

Komponenta A

1. Stanje u posudi

Homogeno bez taloga ili
mešljiv talog

Vizuelno

2. Viskoznost ( F/4, 20ºC)

s

min 60

ISO 2431

3. Sadržaj  neisparljivih materija

tež. %

min 60

ISO 1515

4. Finoća mliva

µm

max 25

ISO 1524

 

¤ Karakteristike u stanju nanošenja
( odnos mešanja komponenata A : B = 100 : 20)

5. Stepen razredjenja

vol. %

5 – 15

 

6. Sušenje (RECORDER)
na prašinu
na dodir
potpuno

 

h
h
h

 

1
2-4
24

 

7. Prinudno sušenje

h

1/800 C

 

8. Pot – life
( vreme upotrebljivosti  spojenih komponenti)

 

h

 

4

 

 

¤Mehaničke/optičke karakteristike suvog filma
( ispitivane posle 24 h na 20º C)

9. Izgled suvog filma

ravan,gladak,visoko sjajan

Vizuelno

10. Debljina suvog filma

µm

40

ISO 2808

11. Tvrdoća (metoda klatna)

s

min 50

ISO 1522

12. Otpornost na udar

cm

min 100

ISO 6272

13. Adhezija

GT 0-5

0-1

ISO 2409

14.Sjaj

%

80-100

Po Lange-u

15.Savijanje ( cilindrično )

Ømm

min 6

ISO 1519

 

Skladištenje: Na temperaturi do 30ºC u originalnoj ambalaži 12 meseci.

Zapaljivost:   IB grupa ( JUS Z.CO.007)

 

Copyright "Pomoravlje" © 2007