Srpski   Ruski

POMOLIN  -  ZAVRŠNI

SASTAV:                             
Pomolin - završni je pokrivni premaz na bazi sušivih alkidnih veziva, postojanih pigmenata, rastvarača i pomoćnih sredstava, koja poboljšavaju osobine pri primeni i u eksploatacionim uslovima.

NAMENA:                            
Koristi se kao pokrivni premaz u sistemu Pomolin. Namenjen je za zaštitu metalnih povšina izloženih uticaju atmosferilija, u vagonogradnji, mostogradnji, elektroindustriji i metaloprerađivačkoj industriji.

NAČIN PRIMENE:             
Premaz se pre nanošenja homogenizuje i razredi Pomolin razređivačem. Količina razređivača zavisi od planiranog načina nanošenja. Nanose se četkom, valjkom, raspršivanjem kao pokrivni premaz u sistemu Pomolin.

SVOJSTVA:                        
Pomolin - završni suši za 6 časova, a potpuno za 14 časova. Filmovi osušenog premaza poseduju dobru pokrivnost, postojanost nijanse i sjaja, elastičnost, tvrdoću i prijanjanje. Sistem Pomolin otporan je na atmosferske uticaje.

OSNOVNI PODACI:           
Gustina:   1,154kg/l
Sadržaj neisparljivih materija:  60 tež%
Debljina suvog filma:   40 µm
Izdašnost:  10m²/kg za DSF 40 µm

                                                                                         
CERTIFIKATI /  UVERENJA O KVALITETU:                
Proizvod poseduje Uverenje o kvalitetu br. 256/81,110/89
instituta “Kirilo Savić” Beograd , Uverenje br. 18/2000 IMS-a
Beograd.

PAKOVANJE:                     
20 – 25  kg

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

Naziv proizvoda

POMOLIN  -  ZAVRŠNI

Definicija
Razređivač
Nijansa

Alkidni pokrivni premaz
Pomolin razređivač
Po Ralu-u i po želji kupca

 

Parametar

Jedinica
mere

Vrednost

Metoda

 

¤Karakteristike u stanju isporuke

1. Stanje u posudi

Homogeno bez taloga ili
mešljiv talog

Vizuelno

2. Viskoznost ( F/4, 20ºC)

s

min 100

ISO 2431

3. Sadržaj  neisparljivih materija

tež. %

min 60

ISO 1515

4. Finoća mliva

µm

max 25

ISO 1524

 

¤ Karakteristike u stanju nanošenja

5. Stepen razredjenja

vol. %

max 15

 

6. Sušenje (RECORDER)
na prašinu
na dodir
potpuno

 

h
h
h

 

2
4
14

 

7. Prinudno sušenje

h

1/800 C

 

 

¤Mehaničke/optičke karakteristike suvog filma
( ispitivane posle 72 h na 20º C)

08. Izgled suvog filma

Ravnomerna sjajna površina

Vizuelno

09. Debljina suvog filma

µm

40

ISO 2808

10. Tvrdoća (metoda klatna)

s

min 35

ISO 1522

11. Otpornost na udar

cm

min 100

ISO 6272

12. Adhezija

GT 0 - 5

0 – 1

ISO 2409

13.Sjaj

%

min 70

Po Lange-u

14.Savijanje ( cilindrično )

Ømm

Min 6

ISO 1519

 

Skladištenje: Na temperaturi do 30ºC u originalnoj ambalaži 12 meseci.

Zapaljivost:   IB grupa ( JUS Z.CO.007)

 

Copyright "Pomoravlje" © 2007