Srpski   Ruski

POMOLIN  -  MEĐUPREMAZ

SASTAV:                             
Pomolin – međupremaz je prvi pokrivni premaz na bazi sušivih alkidnih veziva, pigmenata, gvozdenog oksida i organskih rastvarača

NAMENA:                            
Koristi se za zaštitu metalnih površina u industriji kao medjuslojni ili pokrivni premaz u sistemu Pomolin.

NAČIN PRIMENE:             
Premaz se pre nanošenja homogenizuje i razredi Pomolin razređivačem. Količina razredjivača zavisi od planiranog načina nanošenja. Nanosi se četkom, valjkom ili raspršivanjem na prethodno zaštićenu površinu osnovnim premazom.

SVOJSTVA:                        
Pomolin međupremaz suši se za 4 časa, potpuno za 12 časova.Sledeći premaz se može naneti posle 12 časova. Ima dobru pokrivnost, razlivanje, prijanjanje i dobre mehaničke osobine. Suvi filmovi Pomolin međupremaza otporni su na uticaj atmosferilija.

OSNOVNI PODACI:           
Gustina:   1,320kg/l
Sadržaj neisparljivih materija:  65 tež%
Debljina suvog filma:   40 µm
Izdašnost:   10m²/kg za DSF 40 µm
                                                                                   
CERTIFIKATI / UVERENJA O KVALITETU :                 
Proizvod poseduje Uverenje o kvalitetu br. 25/81
 instituta “Kirilo Savić” Beograd , Uverenje br. 17/2000 IMS-a Beograd.

PAKOVANJE:                      
20 – 25  kg

 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

Naziv proizvoda

POMOLIN  -  MEĐUPREMAZ

Definicija
Razređivač
Nijansa

Alkidni međupremaz
Pomolin razređivač
Oksidno - smeđa

 

Parametar

Jedinica
mere

Vrednost

Metoda

 

¤Karakteristike u stanju isporuke

1. Stanje u posudi

Homogeno bez taloga ili
mešljiv talog

Vizuelno

2. Viskoznost ( F/4, 20ºC)

s

min 100

ISO 2431

3. Sadržaj  neisparljivih materija

tež. %

min 65

ISO 1515

4. Finoća mliva

µm

Max 25

ISO 1524

 

¤ Karakteristike u stanju nanošenja

5. Stepen razredjenja

vol. %

Max 15

 

6. Sušenje (RECORDER)
na prašinu
na dodir
potpuno

 

h
h
h

 

2
4
12

 

7. Prinudno sušenje

h

1/800 C

 

 

¤Mehaničke/optičke karakteristike suvog filma
( ispitivane posle 72 h na 20º C)

08. Izgled suvog filma

Ravnomerna polumat površina

Vizuelno

09. Debljina suvog filma

µm

30

ISO 2808

10. Tvrdoća (metoda klatna)

s

min 35

ISO 1522

11. Otpornost na udar

cm

min 100

ISO 6272

12. Adhezija

GT 0 - 5

0 – 1

ISO 2409

13.Sjaj

 

max 30

Po Lange-u

14.Savijanje ( cilindrično )

Ømm

Min 6

ISO 1519

 

Skladištenje: Na temperaturi do 30ºC u originalnoj ambalaži 12 meseci.

Zapaljivost:   IB grupa ( JUS Z.CO.007)

 

Copyright "Pomoravlje" © 2007