Srpski   Ruski

POMOLIN OSNOVNI

SASTAV:                             
Pomolin – osnovni je premaz na bazi sušivih alkidnih veziva, sa koroziono inhibirajućim pigmentima, punilima i organskim rastvaračima.

NAMENA:                            
Namenjen je za zaštitu metalnih konstrukcija, izloženih dejstvu atmosferskih uticaja. Koristi se u sistemu sa pokrivnim premazima Pomolin, Pomoluks ili sa bitumenskim pokrivnim premazima.

NAČIN PRIMENE:             
Premaz se pre nanošenja homogenizuje i razredi Pomolin razređivačem. Količina razredjivača zavisi od planiranog načina nanošenja. Nanosi se na čistu i suvu metalnu podlogu četkom, valjkom ili raspršivanjem.

SVOJSTVA:                        
Pomolin osnovni suši na prašinu za 3 časa, na dodir za 6 časova, a potpuno za 12 sati. Sledeći premaz se može nanositi posle 12 časova. Odlikuje se dobrim mehaničkim karakteristikama i otpornošću na vodu i ulja. Preko osušenog filma Pomolina osnovnog, može se vršiti zavarivanje bez uticaja na kvalitet vara.

OSNOVNI PODACI:           
Gustina:  1,364kg/l
Sadržaj neisparljivih materija:  70 tež%
Debljina suvog filma:  40 – 60µm
Izdašnost:      6m²/kg za DSF 40 µm
4,5m²/kg za DSF 60 µm

CERTIFIKATI / UVERENJA  O KVALITETU:                 
Proizvod poseduje Uverenje o kvalitetu br. 255/81,24/91,46/93 
I 44/93 Instituta “Kirilo Savić” Beograd , potvrde P – 5674/11,
P – 5674/17, P – 5674/18 o Priznanju tipskog proizvoda
Jugoslovenskog  registra brodova Beograd.

PAKOVANJE:                      
20 – 25  kg

 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

Naziv proizvoda

POMOLIN  -  OSNOVNI

Definicija
Razređivač
Nijansa

Alkidni osnovni premaz
Pomolin razređivač
Oksidno - smeđa i siva

 

Parametar

Jedinica
mere

Vrednost

Metoda

 

¤Karakteristike u stanju isporuke

1. Stanje u posudi

Homogeno bez taloga ili
mešljiv talog

Vizuelno

2. Viskoznost ( F/4, 20ºC)

s

min 100

ISO 2431

3. Sadržaj  neisparljivih materija

tež. %

min 70

ISO 1515

4. Finoća mliva

µm

Max 30

ISO 1524

 

¤ Karakteristike u stanju nanošenja

5. Stepen razredjenja

vol. %

Max 10

 

6. Sušenje (RECORDER)
na prašinu
na dodir
potpuno

 

h
h
h

 

3
6
12

 

7. Prinudno sušenje

h

1/800 C

 

 

¤Mehaničke/optičke karakteristike suvog filma
( ispitivane posle 72 h na 20º C)

08. Izgled suvog filma

Ravnomerna površ. bez sjaja

Vizuelno

09. Debljina suvog filma

µm

40

ISO 2808

10. Tvrdoća (metoda klatna)

s

min 30

ISO 1522

11. Otpornost na udar

cm

min 100

ISO 6272

12. Adhezija

GT 0 - 5

0 – 1

ISO 2409

13.Sjaj

 

Mat

Vizuelno

14.Savijanje ( cilindrično )

Ømm

min 6

ISO 1519

 

Skladištenje: Na temperaturi do 30ºC u originalnoj ambalaži 12 meseci.

Zapaljivost:   IB grupa ( JUS Z.CO.007)

Copyright "Pomoravlje" © 2007