Srpski   Ruski

HLOROPOM TLX

SASTAV:                             
Hloropom TLX je debeloslojno premazno sredstvo na bazi hlorkaučuka sa liskuniziranim gvozdenim oksidom.

NAMENA:                            
Zbog svoje velike nepropustljivosti koristi se kao medjupremaz u sistemima na bazi hlorkaučuka za zaštitu čeličnih konstrukcija. U jednom sloju može se postići debljina filma i do 90 mikrometara.

NAČIN PRIMENE:             
Premaz se pre nanošenja homogenizuje i samo po potrebi razredi Hloropom razređivačem. Najpogodniji način nanošenja je raspršivanje bez vazduha – airless. Nanosi se na čistu i suvu podlogu prethodno zaštićenu Duropom-om, Epolinom ili Hloropom-om osnovnim.

SVOJSTVA:                        
Hloropom TLX suši na prašinu za 30 minuta, na dodir za 2 časa, a potpuno za 12 časova. Sledeći premaz se može nanositi posle 12 časa. Filmovi osušenog premaza su otporni na mehanička oštećenja i postojani na uticaj vlage, vode, rastvora soli, kiseline i baze.

OSNOVNO PODACI:         
Gustina:  1,7 kg/l
Sadržaj neisparljivih materija:  70 tež.%
Debljina suvog filma:  80µm.
Izdašnost:  3m²/kg za DSF 80µm.

CERIFIKATI /  UVERENJA O KVALITETU:                      
Proizvod poseduje Uverenje o kvalitetu br. 412/88, 413/88  i 47/93 Instituta"Kirilo Savić" Beograd, potvrde P – 5674 / 10 
P–5674/14 o Priznanju tipskog proizvoda Jugoslovenskog
registra brodova Beograd.

PAKOVANJE:                     
20 – 25 kg.

 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

Naziv proizvoda

HLOROPOM – TLX

Definicija

Razređivač
Nijansa

Jendokomponentno debeloslojno premazno sredstvo
na bazi  hlorkaučuka
Hloropom  razredjivač
Smeđi

 

Parametar

Jedinica
mere

Vrednost

Metoda

 

¤Karakteristike u stanju isporuke

Komponenta A

1. Stanje u posudi

Homogeno bez taloga ili
mešljiv talog

Vizuelno

2. Viskoznost ( F/4, 20ºC)

s

min 100

ISO 2431

3. Sadržaj  neisparljivih materija

tež. %

min 70

ISO 1515

 

¤ Karakteristike u stanju nanošenja

4. Stepen razredjenja

vol. %

max 15

 

5. Sušenje (RECORDER)
na prašinu
na dodir
potpuno

 

min
h
h

 

30
2
12

 

 

¤Mehaničke/optičke karakteristike suvog filma
( ispitivane posle 72 h na 20º C)

6. Izgled suvog filma

ravana mat površina

Vizuelno

7. Debljina suvog filma

µm

80

ISO 2808

8. Tvrdoća (metoda klatna)

s

min 30

ISO 1522

9. Otpornost na udar

cm

min 100

ISO 6272

10. Adhezija

GT 0-5

0-1

ISO 2409

11. Sjaj

 

mat

Vizuelno

12. Savijanje (cilindrično)

mm

min 6

ISO 1519

 

Skladištenje: Na temperaturi do 30ºC u originalnoj ambalaži 6 meseci.

Zapaljivost:   IB grupa ( JUS Z.CO.007)

 

Copyright "Pomoravlje" © 2007