Srpski   Ruski

HLOROPOM – OSNOVNI

SASTAV:                             
Hloropom – osnovni je osnovno premazno sredstvo na bazi hlorkaučuka, koroziono inhibirajućih pigmenata i rastvarača.

NAMENA:                            
Koristi se kao osnovni premaz za zaštitu metalnih površina u sistemima na bazi hlorkaučuka za veoma agresivne sredine i to za zaštitu mostova, dalekovoda, električnih stubova, metalnih konstrukcija i sl.

NAČIN PRIMENE:             
Premaz se pre nanošenja homogenizuje i razredi Hloropom – razredjivačem. Količina razredjivača zavisi od planiranog postupka nanošenja. Nanosi se na čistu i suvu podlogu, četkom, valjkom ili raspršivanjem.

SVOJSTVA:                        
Hloropom osnovni suši na prašinu za 15 minuta, na dodir za 30 minuta, a potpuno za 12 časova. Filmovi osušenog premaza imaju dobre mehaničke osobine. Otporni su na uticaj vlage, vode, rastvora soli, kiselina i baza.

OSNOVNI PODACI:           
Gustina:  1,5 kg/l
Sadržaj neisparljivih materija:   65 tež%
Debljina suvog filma:  60 µm
Izdašnost:  4,5m²/kg za DSF 60 µm

CERIFIKATI /  UVERENJA O KVALITETU:                      
Proizvod poseduje Uverenje o kvalitetu br. 134/85,176/85,                                
340/87 i 413/88 Instituta"Kirilo Savić" Beograd,                 

PAKOVANJE:                     
20 – 25 kg

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

Naziv proizvoda

HLOROPOM – OSNOVNI

Definicija
Razređivač
Nijansa

Pokrivno premazno sredstvo na bazi hlorkaučuka
Hloropom  razredjivač
Smeđa

 

Parametar

Jedinica
mere

Vrednost

Metoda

 

¤Karakteristike u stanju isporuke

Komponenta A

1. Stanje u posudi

Homogeno bez taloga ili
mešljiv talog

Vizuelno

2. Viskoznost ( F/4, 20ºC)

s

min 80

ISO 2431

3. Sadržaj  neisparljivih materija

tež. %

min 65

ISO 1515

4. Finoća mliva

µm

max 30

ISO  1524

 

¤ Karakteristike u stanju nanošenja

5. Stepen razredjenja

vol. %

max 15

 

6. Sušenje (RECORDER)
na prašinu
na dodir
potpuno

 

min
min
h

 

15
30
12

 

 

¤Mehaničke/optičke karakteristike suvog filma
( ispitivane posle 72 h na 20º C)

7. Izgled suvog filma

ravana mat površina

Vizuelno

8. Debljina suvog filma

µm

60

ISO 2808

9. Tvrdoća (metoda klatna)

s

min 30

ISO 1522

10. Otpornost na udar

cm

min 100

ISO 6272

11. Adhezija

GT 0-5

0-1

ISO 2409

12. Sjaj

 

mat

Vizuelno

13. Savijanje (cilindrično)

mm

min 6

ISO 1519

 

Skladištenje: Na temperaturi do 30ºC u originalnoj ambalaži 6 meseci.

Zapaljivost:   IB grupa ( JUS Z.CO.007)

 

 

Copyright "Pomoravlje" © 2007