Srpski   Ruski

CINKSILIKAT  OSNOVNI  PREMAZ

SASTAV                               
Cinksilikat osnovni premaz je dvokomponentni neorganski cink – silikatni premaz na bazi rastvarača, koji otvrdnjava sam.

NAMENA:
Koristi se kao univerzalni antikorozioni premaz na metalnim površinama za teške uslove rada.

NAČIN PRIPREME:           
Pre upotrebe komponente A i B se zamešaju u odnosu naznačenom na etiketi proizvoda i dobro izmešaju mešalicom. Pripremljen premaz nanosi se raspršivanjem, četkom i valjkom. Pomešane komponente moraju da se iskoriste u roku od 8 h. Boja se može nanositi u rasponu temperature -10oC do +40oC. Za otvrdnjavanje, potrebna je relativna vlažnost iznad 65%.

SVOJSTVA:                        
Premaz je suv na dodir za 30 minuta, a potpuno suv za 16 h. Nanosi se na čiste i suve površine, prethodno očišćene mlazom abraziva do stepena čistoće Sa2½. Temperatura površine mora biti iznad tačke rošenja, kako bi se izbegla kondenzacija. Otporan je na atmosferilije i abraziju, a poseduje i hemijsku otpornost u području pH 6 – 9. Postojan je do temperature 400oC. Lokalnim mehaničkim oštećenjima pruža katodnu zaštitu.

OSNOVNI PODACI:           
Gustina mešavine  A + B:   2,2kg/l
Sadržaj neisparljivih materija:  min 75 tež%
Debljina suvog filma:  50 – 75 µm
Izdašnost:   4m²/kg  za DSF   50µm
3m²/kg  za DSF   75µm

CERTIFIKATI /  UVERENJA O KVALITETU :
Proizvod poseduje Uverenje o ispitivanju cinksilikatnog osnovnog premaza za metal (Analiza AKZ br 41/031) Instituta IMS Beograd
                
PAKOVANJE:                     
Komponenta A:  9 kg
Komponenta B: 16 kg

 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

Naziv proizvoda           CINKSILIKAT  OSNOVNI  PREMAZ
___________________________________________________________________________
Definicija                    Dvokomponentni cinsilikatni premaz
Razredjivač                Razređivač za neorganske silikatne premaze
Očvršćivač                 Cinksilikat osnovni premaz, komponentna  B
Nijansa                         Siva______________________________________________________

Parametar

Jedinica
mere

Vrednost

Metoda

 

¤Karakteristike u stanju isporuke

Komponenta A

1. Stanje u posudi

Mešljiv talog

Vizuelno

2. Viskoznost ( A+B) Ø 2 mm

s

min 60

ISO 2431

3. Sadržaj  neisparljivih materija (A+B)

tež. %

min 60

ISO 1515

4. Tačka paljenja u zatvorenom sudu

0C

20

 

 

¤ Karakteristike u stanju nanošenja
( odnos mešanja komponenata A : B = 9 : 16)

5. Sušenje (RECORDER)
na prašinu
na dodir
potpuno

 

min
min
h

 

15
30
16

 

6. Pot – life
( vreme upotrebljivosti  spojenih komponenti)

 

h

 

8

 

 

¤Mehaničke/optičke karakteristike suvog filma
( ispitivane posle 24 h na 20º C)

7. Nijansa

metalno siva

Vizuelno

8. Izgled suvog filma

mat površina

Vizuelno

9. Debljina suvog filma

µm

50

ISO 2808

10. Tvrdoća (metoda klatna)

s

100

ISO 1522

11. Deformacija udarom

cm

100

ISO 6272

12. Adhezija

GT 0-5

0

ISO 2409

 

Skladištenje: Na temperaturi do 30ºC u originalnoj ambalaži 12 meseci.

Zapaljivost:   IB grupa ( JUS Z.CO.007)

Copyright "Pomoravlje" © 2007