Srpski   Ruski

VINILPOM AY POKRIVNI

SASTAV:                             
Vinilpom AY pokrivni je završni premaz na bazi vinil akrilnog veziva i postojanih pigmenata na UV zračenje. Formulisan je za nanošenje u debljem sloju.

NAMENA:                          
Koristi se kao pokrivni premaz u sistemu sa vinilnim vezivima
za zaštitu čeličnih konstrukcija,mostova,dalekovoda,električnih                   
stubova i sl.u uslovima agresivne industrijske okoline.

NAČIN PRIMENE:          
Premaz se prethodno homogenizuje i razredi Vinilpom – razredjivačem. Prvenstveno se nanosi raspršivanjem na  prethodno zaštićenu podlogu osnovnim vinilnim ili epoksi premazom, ali se može nanosisti i četkom ili valjkom.

SVOJSTVA:                        
Vinilpom AY pokrivni suši na prašinu za 15 minuta, na dodir 1 sat, a potpuno za 7 sati, kada se i objekat  može pustiti u eksploataciju.Suvi filmovi su postojani na temperaturne oscilacije i uticaj korozionih agenasa. Veoma su čvrsti i otporni na mehaničkaoštećenja.

OSNOVNI PODACI:           
Gustina:  1,06 kg/l
Sadržaj neisparljivih materija:  60%
Debljina suvog filma:  40µm
Izdašnost:     8m²/kg za DSF 40µm
3,5m2/kg za DSF 80μm

CERTIFIKATI / UVERENJA O KVALITETU:               
Proizvod poseduje Izveštaj o ispitivanju (Analiza AKZ br. 25/04)
Instituta IMS Beograd.                

PAKOVANJE:                     
20 – 25 kg.

 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

Naziv proizvoda

VINILPOM AY POKRIVNI

Definicija
Razređivač
Nijansa

Pokrivno premazno sredstvo na bazi vinil akrilnog veziva
Vinilpom  razredjivač
Srebrnosiva, crvena i zelena ili po želji kupca

 

Parametar

Jedinica
mere

Vrednost

Metoda

 

¤Karakteristike u stanju isporuke

Komponenta A

1. Stanje u posudi

Homogeno bez taloga ili
mešljiv talog

Vizuelno

2. Viskoznost ( F/4, 20ºC)

s

min 100

ISO 2431

3. Sadržaj  neisparljivih materija

tež. %

min 60

ISO 1515

 

¤ Karakteristike u stanju nanošenja

4. Stepen razredjenja

vol. %

max 20

 

5. Sušenje (RECORDER)
na prašinu
na dodir
potpuno

 

min
h
h

 

15
1
7

 

 

¤Mehaničke/optičke karakteristike suvog filma
( ispitivane posle 72 h na 20º C)

6. Izgled suvog filma

ravana mat površina

Vizuelno

7. Debljina suvog filma

µm

40

ISO 2808

8. Tvrdoća (metoda klatna)

s

min 45

ISO 1522

9. Otpornost na udar

cm

min 100

ISO 6272

10. Adhezija

GT 0-5

0

ISO 2409

11. Sjaj

%

35-45

Po Lange-u

12. Savijanje (cilindrično)

mm

min 6

ISO 1519

 

Skladištenje: Na temperaturi do 30ºC u originalnoj ambalaži 6 meseci.

Zapaljivost:   IB grupa ( JUS Z.CO.007)

 

 

Copyright "Pomoravlje" © 2007