Srpski   Ruski

VINILPOM AY OSNOVNI

SASTAV:                             
Vinilpom AY osnovni je osnovno premazno sredstvo na bazi vinil akrilnog veziva. Formulisano je za nanošenje u debljem sloju.

NAMENA:                            
Koristi se kao osnovni premaz u sistemima sa vinilnim vezivima za zaštitu čeličnih  konstrukcija, mostova, dalekovoda, električnih stubova i sl. u uslovima industrijske okoline.Zbog dobre tolerantnosti  prema temperaturnim oscilacijama koristi se i u uslovima niskih temperatura.

NAČIN PRIMENE:             
Premaz se prethodno homogenizuje i razredi Vinilpom – razređivačem. Količina razređivača zavisi od planiranog načina nanošenja. Nanosi se na čvrstu i suvu podlogu četkom, valjkom ili prskanjem.

SVOJSTVA:                        
Vinilpom AY osnovni, suši na prašinu za 15 min. na dodir za 1 čas, a potpuno za 7 sati. Sledeći premaz se može nanosisiti posle 7 sati. Filmovi osušenog premaza poseduju dobre mehaničke osobine i obezbedjuje dugotrajnu zaštitu  u agresivnoj industrijskoj okolini.

OSNOVNI PODACI:          
Gustina:   1,250 kg/l.
Sadržaj neisparljivih materija: 60%                                  
Debljina suvog filma:  40 µm.
Izdašnost:  8 m²/kg za DSF 40 µm.

CERTIFIKATI /  UVERENJA  O KVALITETU:               
Proizvod poseduje Izveštaj o ispitivanju (Analiza AKZ br. 25/04)
 Instituta IMS Beograd.                                                       

PAKOVANJE:                      
20 - 25 kg.

 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

Naziv proizvoda

VINILPOM AY OSNOVNI

Definicija
Razređivač
Nijansa

Osnovno premzno sredstvo na bazi vinil akrilnog veziva
Vinilpom razređivač
Smeđa

 

Parametar

Jedinica
mere

Vrednost

Metoda

 

¤Karakteristike u stanju isporuke

1. Stanje u posudi

Homogeno bez taloga ili
mešljiv talog

Vizuelno

2. Viskoznost ( F/4, 20ºC)

s

min 90

ISO 2431

3. Sadržaj  neisparljivih materija

tež. %

min 60

ISO 1515

 

¤ Karakteristike u stanju nanošenja

4. Stepen razređenja

%

max 15

 

5. Sušenje (RECORDER)
na prašinu
na dodir
potpuno

 

min
h
h

 

15
1
7

 

 

¤Mehaničke/optičke karakteristike suvog filma
( ispitivane posle 24 h na 20º C)

06. Izgled suvog filma

Ravna mat površina

Vizuelno

07. Debljina suvog filma

µm

40

ISO 2808

08. Tvrdoća (metoda klatna)

s

min 45

ISO 1522

09. Otpornost na udar

cm

min 100

ISO 6272

10. Adhezija

GT 0 - 5

0

ISO 2409

11.Sjaj

                      mat

Vizuelno

12.Savijanje ( cilindrično )

Ømm

min 6

ISO 1519

 

Skladištenje: Na temperaturi do 30ºC u originalnoj ambalaži 12 meseci.

Zapaljivost:   IB grupa ( JUS Z.CO.007)

 

 

 технические характеристики

Название изделия:   VINILPOM AY OSNOVNI (грунтовая плёнка)

 

Обозначение: Грунтовая плёнка на основе винил – акрилових смолы                  
Разбавитель              VINILPOM    разбавитель Nº 4670
Цветовий тон             смуглий        


Характеристики

единици

количество

Метод

Характеристики во време доставки

1. Састояние в посуде   гомогено без осадок или смешивающий осадок         осмотрением             
2. Вязкость ( F/4, 20ºC)                            s                      min 90                ISO  2431
3. Массовая доля нелетучих веществ.  %                     min 60                ISO  1515

Характеристики во време нанесения

4. Обёмний ступень разбавления.      %                       mах 15
5. Высыхание (RECORDER)
на пиль                                       минута                   15
на прикосновение                                    час                            1
полностю                                       час                            7

Механические/оптические характеристики сухой плёнки
 (иследование после 24  часа на 20º C)

6

Внешний вид плёнки

 

Ровна, матовая поверхност

осмотрением

7

Толщина сухой плёнки

µm

40

ISO 2808

8

Твёрдость плёнки(метод маятник)

s

min 45

ISO 1522

9

Сопротивльаемост удару

cm

min 100                      

ISO 6272

10

Адгезия

GT 0-5                

0 -1

ISO 2409

11

Стабильност блеска

%

матовая

осмотрением

12

Сопротивльаемост изгибанию

Ømm

min 6                         

ISO 1519

       

Хранить: при температури до 30ºC в оригиналной закритой таре не болье 6 месяцев со дньа изготовльения.

Воспаление:   IB grupa ( JUS Z.CO.007), (Береч от огньа!)

Copyright "Pomoravlje" © 2007