Srpski   Ruski

VINILPOM MEĐUPREMAZ

SASTAV:                             
Vinilpom međupremaz je premaz na bazi vinil-alkidnog veziva, stabilnih pigmenata i rastvarača.

NAMENA:                            
Koristi se kao međupremaz u sistemima sa vinilnim vezivima za zaštitu čeličnih konstrukcija u uslovima industrijske okoline i pri niskim temperaturama.

NAČIN PRIMENE:             
Premaz se prethodno homogenizuje i razredi Vinilpom – razredjivačem do željenog viskoziteta prema načinu nanošenja. Nanosi se raspršivanjem, četkom ili valjkom na prethodno zaštićenu površinu osnovnim premazom na bazi vinilnog veziva.

SVOJSTVA:                        
Vinilpom međupremaz suši na prašinu za 15 minuta, na dodir za 1 čas, a potpuno za 7 časova. Nanošenje narednog premaza moguće je posle 7 časova. Filmovi osušenog premaza su elastični, veoma tvrdi i otporni na promene temperature, kao i na uticaj korozionih agenasa.

OSNOVNI PODACI:           
Gustina:  1,37 kg/l
Sadržaj neisparljivih materija:  65 tež.%
Debljina suvog filma:  60µm
Izdašnost:  5,5 m²/kg za DSF 60µm

CERIFIKATI /     UVERENJA    O KVALITETU :                  
Proizvod poseduje Uverenje o kvalitetu br. 5/87  Instituta "Kirilo Savić" Beograd.           

PAKOVANJE:                     
20 – 25 kg.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

Naziv proizvoda

VINILPOM MEĐUPREMAZ

Definicija

Razređivač
Nijansa

Međupremaz na bazi kopolimera vinilhlorida u
kombinaciji sa alkidnim smolama
Vinilpom  razredjivač
Siva

 

Parametar

Jedinica
mere

Vrednost

Metoda

 

¤Karakteristike u stanju isporuke

Komponenta A

1. Stanje u posudi

Homogeno bez taloga ili
mešljiv talog

Vizuelno

2. Viskoznost ( F/4, 20ºC)

s

min 90

ISO 2431

3. Sadržaj  neisparljivih materija

tež. %

min 65

ISO 1515

 

¤ Karakteristike u stanju nanošenja

4. Stepen razredjenja

vol. %

max 20

 

5. Sušenje (RECORDER)
na prašinu
na dodir
potpuno

 

min
h
h

 

15
1
7

 

 

¤Mehaničke/optičke karakteristike suvog filma
( ispitivane posle 24 h na 20º C)

6. Izgled suvog filma

ravana mat površina

Vizuelno

7. Debljina suvog filma

µm

60

ISO 2808

8. Tvrdoća (metoda klatna)

s

min 45

ISO 1522

9. Otpornost na udar

cm

min 100

ISO 6272

10. Adhezija

GT 0-5

0 - 1

ISO 2409

11. Sjaj

 

min 15

Po Lange-u

12. Savijanje (cilindrično)

mm

min 6

ISO 1519

 

Skladištenje: Na temperaturi do 30ºC u originalnoj ambalaži 6 meseci.

Zapaljivost:   IB grupa ( JUS Z.CO.007)

Copyright "Pomoravlje" © 2007