Srpski   Ruski

VINILPOM OSNOVNI

SASTAV:                             
Vinilpom osnovni je premaz na bazi vinilno-alkidnog veziva, koroziono inhibirajućih pigmenata, gvozdenog oksida i rastvarača.

NAMENA:                            
Koristi se kao osnovni premaz u sistemima sa vinilnim vezivima. Zbog dobre prionljivosti i odlične tolerantnosti prema temperaturnim oscilacijama koristi se za zaštitu čeličnih konstrukcija u uslovima niskih temperatura.

NAČIN PRIMENE:             
Premaz se prethodno homogenizuje i razredi Vinilpom – razređivačem. Količina razređivača zavisi od planiranog načina nanošenja. Nanosi se na čistu i suvu podlogu četkom, valjkom ili raspršivanjem.

SVOJSTVA:                        
Vinilpom osnovni, suši na prašinu za 15 min. na dodir za 1 čas, a potpuno za 7 časova. Naredni  sloj moguće je nanositi posle 7 časova. Filmovi osušenog premaza su elastični, veoma tvrdi i otporni na uticaj korozionih agenasa.

OSNOVNI PODACI:           
Gustina: 1,4 kg/l.
Sadržaj neisparljivih materija: 65 tež.%
Debljina suvog filma:  90 µm.
Izdašnost:  3,5 m²/kg za DSF 90 µm.                                                

CERIFIKATI /   UVERENJA O KVALITETU:                     
Proizvod poseduje Uverenje o kvalitetu br. 6/87 i 178/97                                   
Instituta "Kirilo Savić" Beograd.
              

PAKOVANJE:                     
20 – 25 kg.

 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

Naziv proizvoda

VINILPOM OSNOVNI

Definicija

Razređivač
Nijansa

Osnovno premazno sredstvo na bazi kopolimera vinilhlorida u kombinaciji sa alkidnim smolama
Vinilpom  razredjivač
Smeđa

 

Parametar

Jedinica
mere

Vrednost

Metoda

 

¤Karakteristike u stanju isporuke

Komponenta A

1. Stanje u posudi

Homogeno bez taloga ili
mešljiv talog

Vizuelno

2. Viskoznost ( F/4, 20ºC)

s

min 80

ISO 2431

3. Sadržaj  neisparljivih materija

tež. %

min 65

ISO 1515

 

¤ Karakteristike u stanju nanošenja

4. Stepen razredjenja

vol. %

max 15

 

5. Sušenje (RECORDER)
na prašinu
na dodir
potpuno

 

min
h
h

 

15
1
7

 

 

¤Mehaničke/optičke karakteristike suvog filma
( ispitivane posle 24 h na 20º C)

6. Izgled suvog filma

ravana mat površina

Vizuelno

7. Debljina suvog filma

µm

90

ISO 2808

8. Tvrdoća (metoda klatna)

s

min 45

ISO 1522

9. Otpornost na udar

cm

min 100

ISO 6272

10. Adhezija

GT 0-5

0 - 1

ISO 2409

11. Sjaj

 

mat

Vizuelno

12. Savijanje (cilindrično)

mm

min 6

ISO 1519

 

Skladištenje: Na temperaturi do 30ºC u originalnoj ambalaži 6 meseci.

Zapaljivost:   IB grupa ( JUS Z.CO.007)

 

Copyright "Pomoravlje" © 2007