Srpski   Ruski

EPOKATRAN

SASTAV:                             
Epokatran je dvokomponentno premazno sredstvo na bazi epoksi veziva, katrana i rastvarača.

NAMENA:                           
Namenjen je za zaštitu metalnih i betonskih površina, koje su izložene permanentnom uticaju vlage i vode. Za dobru zaštitu od korozije nanosi se u dva do tri sloja radi postizanja odgovarajuće debljine suvog sloja.

NAČIN PRIMENE:             
Komponente A i B se pomešaju u odnosu naznačenom na etiketi proizvoda. Pripremljen premaz može se nanositi četkom sa kratkom dlakom, valjkom, špahtlom ili drugim postupkom. Pomešane komponente se moraju upotrebiti u roku od 8 časova.

SVOJSTVA:                       
Premaz suši za 24 časa, kada se može nanositi sledeći premaz.  Otporan je na vodu, slane rastvore i zagađenu industrijsku atmosferu.

OSNOVNI PODACI:           Gustina  mešavine A+B :  1,3kg/l
Sadržaj neisparljivih materija:  65 tež%
Debljina suvog filma:  250 µm
Izdašnost:  1,5 m²/kg za DSF 250µm

CERTIFIKATI / UVERENJA O KVALITETU                 
Proizvod poseduje Uverenje o kvalitetu br. 406/87 , 182/92 Instituta “Kirilo Savić” Beograd i potvrde br. P-5674/4 i P-5674/12 o priznanju tipskog proizvoda Jug.registra brodova Beograd, Certifikat VTI Beograd.

PAKOVANJE:                     
Komponenta A:  24 kg
Komponenta B:    6 kg

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

 

Naziv proizvoda

EPOKATRAN

Definicija
Razređivač
Očvršćivač
Nijansa

Dvokomponentni katran - epoksi pokrivni premaz
Epolin - razređivač
Epokatran, komponenta B
Crna, smeđa

 

Parametar

Jedinica
mere

Vrednost

Metoda

 

¤Karakteristike u stanju isporuke

Komponenta A

1. Stanje u posudi

Homogeno bez taloga ili
mešljiv talog

Vizuelno

2. Viskoznost ( F/4, 20ºC)

s

min 130

ISO 2431

3. Sadržaj  neisparljivih materija

tež. %

min 65

ISO 1515

4. Finoća mliva

µm

/

ISO 1524

 

¤ Karakteristike u stanju nanošenja
( odnos mešanja komponenata A : B = 4 : 1)

5. Stepen razredjenja

vol. %

max 30

 

6. Sušenje (RECORDER)
na prašinu
na dodir
potpuno

 

h
h
h

 

10
24
7 – 10 dana

 

7. Prinudno sušenje

h

/

 

8. Pot – life
( vreme upotrebljivosti  spojenih komponenti)

 

h

 

8

 

 

¤Mehaničke/optičke karakteristike suvog filma
( ispitivane posle 24 h na 20º C)

9. Izgled suvog filma

ravan,gladak

Vizuelno

10. Debljina suvog filma

µm

250

ISO 2808

11. Tvrdoća (metoda klatna)

s

/

ISO 1522

12. Otpornost na udar

cm

/

ISO 6272

13. Adhezija

GT 0-5

0 - 1

ISO 2409

14. Sjaj

 

Polusjaj

Vizuelno

15. Savijanje (cilindrično)

mm

10

ISO 1519

 

Skladištenje: Na temperaturi do 30ºC u originalnoj ambalaži 12 meseci.

Zapaljivost:   IB grupa ( JUS Z.CO.007)

 

Copyright "Pomoravlje" © 2007