Srpski   Ruski

POMOLIN  POKRIVNI BITUMENSKI PREMAZ

SASTAV:                             
Pomolin pokrivni bitumenski premaz je pokrivno premazno sredstvo na  bazi različitih frakcija bitumena, punila i rastvarača.

NAMENA:                            
Koristi se kao završni premaz u sistemu sa osnovnim premazima za zaštitu površina koje treba izolovati od uticaja vlage, kao donjih strojeva šinskih i drumskih vozila i sl.

NAČIN PRIMENE:             
Nanosi se četkom ili valjkom.

SVOJSTVA:                        
Pomolin pokrivni bitumenski premaz suši za 6 časova, a nanošenje sledećeg premaza moguće je posle 24 časa. Suvi filmovi su termoelastični i deluju izolirujuće na uticaj vlage i vode.

POTROŠNJA:                     
Sa 1 kg može se zaštititi površina od 6 m2 u jednom sloju.

RAZREĐENJE:                  
Razređuje se Pomolin – razređivačem.

SPECIFIČNA MASA:          
0,9 (g/cm3)

PAKOVANJE:                      
18 kg i 200 kg.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

Naziv proizvoda

POMOLIN  POKRIVNI BITUMENSKI PREMAZ

Definicija
Razređivač
Nijansa

Pokrivni bitumenski premaz
Pomolin razređivač
Crna

 

Parametar

Jedinica
mere

Vrednost

Metoda

 

¤Karakteristike u stanju isporuke

1. Stanje u posudi

Homogeno bez taloga ili
mešljiv talog

Vizuelno

2. Viskoznost ( F/4, 20ºC)

s

min 110

ISO 2431

3. Sadržaj  neisparljivih materija

tež. %

min 50

ISO 1515

4. Finoća mliva

µm

 

ISO 1524

 

¤ Karakteristike u stanju nanošenja

5. Viskoznost ( F/4, 20ºC)

S

30 – 35

ISO 2431

6. Stepen razređenja

%

max 8

 

7. Sušenje (RECORDER)
na prašinu
na dodir
potpuno

 

h
h
h

 

2
6
24

 

 

¤Mehaničke/optičke karakteristike suvog filma
( ispitivane posle 72 h na 20º C)

08. Izgled suvog filma

Ravnomerna glatka površina

Vizuelno

09. Debljina suvog filma

µm

40

ISO 2808

10. Tvrdoća (metoda klatna)

s

min 17

ISO 1522

11. Otpornost na udar

cm

min 100

ISO 6272

12. Adhezija

GT 0 - 5

0

ISO 2409

13.Sjaj

polusjajna površina

Vizuelno

14.Savijanje ( cilindrično )

Ømm

min 6

ISO 1519

 

Skladištenje: Na temperaturi do 30ºC u originalnoj ambalaži 12 meseci.

Zapaljivost:   IB grupa ( JUS Z.CO.007)

 

Copyright "Pomoravlje" © 2007