Srpski   Ruski

VINILPOM  ANTIFAULING

SASTAV:                             
Vinilpom je antivegetativna boja na bazi vinilnog vezivnog materijala. Znatne količine bioaktivne supstance, koja se nalazi u njenom sastavu omogućuju dugotrajnu zaštitu od obraštaja u slanim i slatkim vodama.

NAMENA:                           
Vinilpom antifauling boja podvodna, namenjena je kao
antivegetativni završni premaz na podvodnim delovima trupa
brodova, čamaca i jahti.

NAČIN PRIMENE:             
Premaz se prethodno homogenizuje i razredi Vinilpom – razređivačem i kao završni premaz nanosi se bezvazdušnim ili vazdušnim raspršivanjem.

SVOJSTVA:                        
Vinilpom pokrivni suši na prašinu za 15 minuta, na dodir za 1 čas, a potpuno za 7 časova. Vinilpom antifauling je završni premaz u sistemu zaštite podvodnog dela trupa broda, čamaca i jahti sa odličnom mehaničkom otpornošću u uslovima primene. Stalno prisustvo bioaktivne supstance na površini omogućeno je primenom samopolirajućeg vezivnog materijala.

OSNOVNI PODACI:           
Gustina:  1,206 kg/l
Sadržaj neisparljivih materija:  min 45 %
Debljina suvog filma:  50-100 µm
Izdašnost:  4 m²/kg za DSF 50 µm
Izdašnost:  2 m²/kg za DSF 100 µm

CERIFIKATI /  UVERENJA  O KVALITETU :                     
Proizvod poseduje potvrdu P-5674/3 o Priznanju tipskog proizvoda                            
Jugoslovenskog registra brodova Beograd kao i Izveštaj
VTI-Sektor za materijale i zaštitu Beograd.

PAKOVANJE:                     
20 – 25 kg

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

Naziv proizvoda

VINILPOM ANTIFAULING

Definicija

Razređivač
Nijansa

Pokrivno premazno sredstvo na bazi vinilnog veziva sa
bioaktivnom supstancom
Vinilpom  razredjivač
Prema Ral kartici ili želji kupca

 

Parametar

Jedinica
mere

Vrednost

Metoda

 

¤Karakteristike u stanju isporuke

Komponenta A

1. Stanje u posudi

Homogeno bez taloga ili
mešljiv talog

Vizuelno

2. Viskoznost ( F/4, 20ºC)

s

min 90

ISO 2431

3. Sadržaj  neisparljivih materija

tež. %

min 45

ISO 1515

 

¤ Karakteristike u stanju nanošenja

4. Stepen razredjenja

vol. %

max 20

 

5. Sušenje (RECORDER)
na prašinu
na dodir
potpuno

 

min
h
h

 

15
1
7

 

 

¤Mehaničke/optičke karakteristike suvog filma
( ispitivane posle 24 h na 20º C)

6. Izgled suvog filma

ravana, glatka površina

Vizuelno

7. Debljina suvog filma

µm

50

ISO 2808

8. Tvrdoća (metoda klatna)

s

min 35

ISO 1522

9. Adhezija

GT 0-5

0 - 1

ISO 2409

10. Savijanje (cilindrično)

mm

min 6

ISO 1519

11. Postojanost prema 3,5% NaCl

Posle 7 dana bez promena

 

12. Postojanost na dizel gorivo

Posle 7 dana bez promena

 

 

Skladištenje: Na temperaturi do 30ºC u originalnoj ambalaži 6 meseci.

Zapaljivost:   IB grupa ( JUS Z.CO.007)

 

Copyright "Pomoravlje" © 2007