Srpski   Ruski

EPOLIN TX

SASTAV:                             
Epolin TX je dvokomponentno debeloslojno premazno sredstvo bez rastvarača na bazi epoksi veziva, pigmentirano hemijskim stabilnim pigmentima.

NAMENA:                           
Epolin TX je namenjen za unutrašnju zaštitu čeličnih rezervoara u kojima se transportuje i lageruje nafta i naftini derivati.

NAČIN PRIMENE:             
Pre upotrebe, komponente A i B se pomešaju u odnosu naznačenom na etiketi proizvoda i nanose četkom sa kratkom dlakom, valjkom ili špahtlom. Pomešane komponente se moraju upotrebiti u roku od 1 časa.

PRIPREMA POVRŠINE:  
Peskarenje Sa 2 1/2.

SVOJSTVA:                       
Epolin TX suši za 6 časova, a ponovno nanošenje premaza moguće je posle 24 časa. Epolin TX ima dobre mehaničke osobine i otporan je na uticaj nafte i naftinih derivata.

POTROŠNJA:                     
Sa 1 kg može se zaštititi površina od 3 m2 u jednom sloju.

RAZREĐENJE:                  
Bez razređivanja.

SPECIFIČNA  MASA:        
1,648 g/cm3

CERTIFIKATI / UVERENJA O KVALITETU:
Proizvod poseduje Uverenje o kvalitetu br. 467/88 Instituta “Kirilo
Savić” Beograd, Izveštaj o ispitivanju (Analiza AKZ br. 21/03)
Instituta IMS Beograd, Izveštaj o ispitivanju br. 04/43 - 25 – 1, Instituta VTI Beograd.

PAKOVANJE:                     
Komponenta A:  30 kg
Komponenta B:  30 kg

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

Naziv proizvoda

EPOLIN  TX

Definicija
Razređivač
Očvršćivač
Nijansa

Dvokomponentni epoksi premaz bez razređivača

Epolin TX, komponenta B
Siva, oksidno smeđa

 

Parametar

Jedinica
mere

Vrednost

Metoda

 

¤Karakteristike u stanju isporuke

Komponenta A

1. Stanje u posudi

Homogeno bez taloga ili
mešljiv talog

Vizuelno

2. Viskoznost ( F/4, 20ºC)

s

Gusta pastozna masa

ISO 2431

3. Sadržaj  neisparljivih materija

%

min 98

ISO 1515

4. Finoća mliva

µm

 

ISO 1524

 

¤ Karakteristike u stanju nanošenja
( odnos mešanja komponenata A : B = 4 : 1)

5. Viskoznost ( F/4, 20º C)

s

pastozna masa

ISO 2431

6. Stepen razredjenja

%

 

 

7. Sušenje (RECORDER)
na prašinu
na dodir
potpuno

 

h
h
h

 

4
6
24

 

8. Prinudno sušenje

h

1/800 C

 

9. Pot – life
( vreme upotrebljivosti  spojenih komponenti)

 

h

 

1

 

 

¤Mehaničke/optičke karakteristike suvog filma
( ispitivane posle 24 h na 20º C)

10. Izgled suvog filma

ravan,gladak

Vizuelno

11. Debljina suvog filma

µm

min 80

ISO 2808

12. Tvrdoća (metoda klatna)

s

 

ISO 1522

13. Otpornost na udar

cm

 

ISO 6272

14. Adhezija

GT 0-5

0-1

ISO 2409

15. Sjaj

 

Polusjaj

Vizuelno

16. Savijanje (cilindrično)

mm

180

ISO 1519

 

Skladištenje: Na temperaturi do 30ºC u originalnoj ambalaži 12 meseci.

Zapaljivost:   IB grupa ( JUS Z.CO.007)

Copyright "Pomoravlje" © 2007