Srpski   Ruski
SISTEM EP/CR EPOKSI HLORKAUČUK
 
Industrijska, morska i priobalna okolina
 
Stepen korozivnosti: C5-I;C5-M ISO 12944-2
Priprema površine: Sa 2 ½ ISO 8501-1
 
 
Odlike sistema:
  • -Ekonomičan predlog zaštite
  • Jednostavna aplikacija i održavanje
  • Mogućnost primene pri niskim temperaturama
  • Visoka otpornost na abraziju i udar
  • Mogućnost ponovnog apliciranja nakon dugog vremena.
Očekivana trajnost zaštite: M (5-15 godina) ISO 12944-6
Primena:
Preporučuje se za zaštitu spoljnih površina železničkih transportnih sredstava, čeličnih konstrukcija u uslovima tropske klime, konstrukcionih materijala hidro i termoelektrana.
 
 
Copyright "Pomoravlje" © 2007