Srpski   Ruski
SISTEM EP/PUR EPOKSI POLIURETANSKI
 
Industrijska,morska i priobalna okolina
 
Stepen korozivnosti: C5-I; C5-M; ISO 12944-2
Priprema površine: Sa 2 ½ ISO 8501-1
 
 
Odlike sistema:
  • Ekonomičan predlog zaštite
  • Jednostavna aplikacija i održavanje
  • Zadržavanje boje i sjaja
  • Visoka otpornost na abraziju i udar
  • Mogućnost ponovnog apliciranja nakon dugog vremena
     
Primena:
Preporučuje se za antikorozionu zaštitu objekata i konstrukcionog materijala termo i hidroelektrana, trafo stanica kao I industrijskih postrojenja i opreme.
 
 

 

Copyright "Pomoravlje" © 2007